Meble PARA Sp. z o.o. Sp.k.

realizuje projekt

Meble Para” innowatorem w dziedzinie produkcji tapicerowanych mebli zgodnych z ideą „internetu rzeczy”

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0142/18 jest dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt dotyczy wysoko innowacyjnych rozwiązań mebli tapicerowanych do siedzenia i leżenia, o wysokiej funkcjonalności z zastosowaniem opracowanej w tym celu innowacyjnej technologii procesowej.

Zakres rzeczowy projektu:

  • budowa nowego zakładu produkcyjnego
  • dedykowany system zintegrowanej krojowni sterowanej komputerowo tworzącej linię technologiczną w tym system automatycznego warstwowania, podawania z transportem i rozkrojem materiałów i dodatków tapicerskich
  • wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego (ERP)

Okres realizacji projektu: 1 października 2020 – 31 marca 2022

Wartość projektu: 8 150 313,42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 981 821,97 PLN